Trần Dương

ĐHĐCĐ PNJ: doanh thu dự kiến đạt gần 35.598 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 1.937 tỷ đồng, chi 492 tỷ đồng để chia cổ tức với tỷ lệ 20%

Admin

Ngày 27/4 vừa qua, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua tất cả tờ trình, trong đó với mục tiêu lợi nhuận sau thuế gần 2.000 tỷ đồng và chia cổ tức với tỷ lệ 20%.

Theo báo cáo của HĐQT, năm 2022, PNJ ghi nhận doanh thu thuần tăng hơn 73% so với năm 2021, đạt gần 33,877 tỷ đồng, và vượt 31% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu mảng bán lẻ tăng trưởng tới 78% và đóng góp chính vào tăng trưởng tổng doanh thu của Công ty (chiếm 85% tỷ trọng).

Ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc PNJ trình bày kế hoạch kinh doanh 2023 tại đại hội.

Lãi sau thuế 2022 tăng 76% so với năm trước và đạt gần 1.811 tỷ đồng, vượt 37% kế hoạch năm. Đây là con số kỷ lục chưa từng có trong lịch sử phát triển của PNJ.

Với kết quả trên, PNJ dự kiến chia cổ tức 2022 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng hơn 492 tỷ đồng trả cho cổ đông. Trong đó, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 6%; như vậy, mức chia cổ tức các đợt còn lại năm 2022 là 14%.

PNJ cũng sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) có đóng góp tích cực trong việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Theo đó, Công ty trình phương án phát hành 6,6 triệu cp ESOP với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2023.

Dự kiến sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của PNJ sẽ tăng thêm 66 tỷ đồng, lên mức hơn 3.347 tỷ đồng.

Năm 2023, PNJ đặt mục tiêu doanh thu gần 35.598 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 1.937 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 7% so với thực hiện năm 2022.

Về hoạt động đầu tư, PNJ định hướng tập trung vào 3 mảng chính gồm: nâng cấp và mở rộng hệ thống bán lẻ hiện đại (tiếp tục mở thêm 20-25 cửa hàng); đầu tư các dự án công nghệ thông tin; nâng cao năng lực và đổi mới công nghệ sản xuất.

Sang năm 2023, mức chia cổ tức tiếp tục được giữ 20%/mệnh giá. Ủy quyền cho HĐQT quyết định về tỷ lệ, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức 2023 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Đặc biệt, PNJ trình cổ đông thông qua hai phương án thưởng tiền mặt cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt trong năm 2023 nếu lãi sau thuế vượt năm 2022.

Cụ thể, nếu lãi sau thuế 2023 đạt hơn 1.810 tỷ đồng trở lên (tương đương lãi sau thuế 2022) sẽ thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 35 tỷ đồng. Còn nếu lãi sau thuế 2023 đạt hơn 1.937 tỷ đồng trở lên sẽ thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 50 tỷ đồng.

Đại hội kết thúc với tất cả các tờ trình đã được thông qua, trong đó có việc bầu ông Đặng Hải Anh, Giám đốc cao cấp Công nghệ thông tin PNJ vào thành viên Hội đồng quản trị PNJ nhiệm kỳ 2023-2028 thay cho bà Huỳnh Thị Xuân Liên vừa kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023.

AN NHIÊN