Trần Dương

Bất động sản

Vật liệu xây dựng trông chờ bất động sản

8 giờ trước

Theo các chuyên gia, khi thị trường bất động sản phục hồi sẽ là yếu tố quan trọng góp phần kéo ngành thép trong nước khởi sắc trở lại.