#

Bất động sản

Liên danh T&T - Cienco 4 (C4G trúng gói thầu Cảng hàng không Quảng Trị có giá trị 5.821 tỷ đồng

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 2 - Xây dựng Cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP).