#

Tài chính - Ngân hàng

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện yêu cầu NHNN về điều hành tăng trưởng tín dụng

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xử lý theo thẩm quyền.