Trần Dương

Tài chính - Ngân hàng

Tiền gửi của người dân lập kỷ lục mới đạt 6.67 triệu tỷ đồng

2 ngày trước

Theo dữ liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước cập nhật, đến cuối tháng 3/2024, tổng tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ chức tín dụng là hơn 13,3 triệu tỷ đồng, tăng gần 143 nghìn tỷ so với tháng 2, tuy nhiên vẫn thấp hơn cuối năm 2023 là hơn 71 nghìn tỷ đồng.