Trần Dương

Tiêu dùng

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong quý I lập đỉnh lịch sử đạt 1,3 tỷ USD

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 3 ước đạt gần 470 triệu USD, tăng hơn 44% so với tháng trước và tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2023.