Trần Dương

Doanh nhân

KienlongBank có Chủ tịch và quyền Tổng giám đốc mới

09:30 10/07/2024

Ngân hàng KienlongBank (UpCoM: KLB) mới đây vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc ông Trần Ngọc Minh, Tổng Giám đốc được HĐQT tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng từ ngày 9/7/2024. Theo đó ông Trần Ngọc Minh sẽ thôi đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 9/7/2024.