Trần Dương

Chứng khoán

SSI báo lãi trước thuế quý I đạt 900 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ

Chứng khoán SSI vừa công bố BCTC riêng quý I/2024 với tổng doanh thu đạt 1.945 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 900 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và 53% so với cùng kỳ 2023. SSI ước doanh thu hợp nhất đạt 2.022 tỷ đồng và LNTT đạt 945 tỷ đồng, tương ứng tăng 36% và 53% so với quý I/2023.