Trần Dương

Tiêu điểm

Chỉ hơn 10% vốn đầu tư công được giải ngân có hơn 300 dự án tại 48 địa phương chậm tiến độ

08:15 17/05/2024

Mới đây, Bộ Tài chính vừa công khai danh sách hơn 300 dự án tại 48 địa phương giải ngân 0% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay. Theo Bộ Tài chính, kế hoạch vốn ngân sách trung ương do địa phương quản lý năm nay là 82.243 tỷ đồng.