#

Tiêu điểm

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu thanh tra công tác điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước

Ngày 1/12, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ (TTCP), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc thanh tra công tác điều hành tăng trưởng tín dụng.