Trần Dương

ĐHCĐ FPT: Lên kế hoạch doanh thu khoảng 2,5 tỷ USD, lợi nhuận 10.875 tỷ đồng, chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động M&A

Hôm 10/4/2024, CTCP FPT (mã CK: FPT) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 tại Hà Nội theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Năm 2023, FPT tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng vượt kế hoạch, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng 19,6% và 20,1% so với cùng kỳ, hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và 102% kế hoạch lợi nhuận.