#

Dược phẩm Trung Ương 1 (Pharbaco) dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu, thu về 500 tỷ đồng để trả nợ

Pharbaco dự kiến chào bán thêm 50 triệu cp thông qua phát hành riêng lẻ trong quý I/2024 – quý II/2024 cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mục đích trả nợ vay ngân hàng.