#

KSB chào bán hơn 38 triệu cổ phiếu dự kiến nâng vốn điều lệ lên 1.150 tỷ đồng

Mới đây, HĐQT CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (MCK: KSB, sàn HoSE) vừa thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Công ty dự kiến sẽ chào bán hơn 38,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2:1), mệnh giá 16.000 đồng/cổ phiếu.