Trần Dương

Doanh nghiệp

Tập đoàn PAN (PAN) của “ông trùm chứng khoán” Nguyễn Duy Hưng sắp chi hơn 104 tỷ đồng chia cổ tức mặc dù dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục

08:33 17/06/2024

Ngày 27/6, Tập đoàn PAN sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng và thời gian thanh toán dự kiến ngày 8/7.