#

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) sắp chi hơn 164 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) sắp chi hơn 164 tỷ đồng trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 4.11%. Gia đình Chủ tịch cùng một cổ đông nước ngoài hưởng lợi nhờ sở hữu lượng lớn cổ phần.