Trần Dương

Đầu tư phát triển Khu công nghiệp EIP chủ đầu tư KCN Quế Võ, lãi giảm mạnh đến 61% chỉ đạt hơn 300 triệu đồng

Công ty TNHH Đầu tư phát triển Khu công nghiệp EIP mới công bố kết quả tài chính năm 2023. Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ 386 triệu đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm 2022.