Trần Dương

Hóa chất Cơ bản miền Nam (CSV) chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu với tỷ lệ lên đến 175%

08:23 13/06/2024

CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 150%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 01/07.