Tòa soạn

PNJ sẽ chia cổ tức 2021 tỷ lệ 20% và phát hành 82 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3:1, doanh số quý I tăng trên 40%

Admin

Ngày 16/4, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022, mục tiêu của PNJ trong năm 2022 là sẽ mở thêm 35-40 cửa hàng.

Hội đồng quản trị PNJ nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngày 16/4, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. PNJ ghi nhận 19.547 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11,6% và thực hiện 93,1% kế hoạch năm; 1.029 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 4% và thực hiện 89% kế hoạch năm.

Trong bối cảnh khó khăn, PNJ vẫn tăng trưởng doanh thu. Theo ông Lê Trí Thông, Tổng giám đốc, điều đó chứng tỏ PNJ đã giành được thêm thị phần. Mặt khác, trong năm 2021, PNJ không mở rộng chiều ngang, số lượng cửa hàng không tăng nhưng phát triển về chiều sâu, doanh số trên mỗi cửa hàng tăng.

Cụ thể, công ty mở mới 20 cửa hàng Gold, 1 cửa hàng STYLE và đóng 21 cửa hàng (đa phần là PNJ Silver) để tái cơ cấu hệ thống bán lẻ với các cửa hàng có vị trí đắc địa hơn và chi phí thuê tốt hơn. Cuối năm ngoái, PNJ có tổng số 342 cửa hàng.

Với kết quả đạt được năm trước, HĐQT đề xuất trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20% bằng tiền. PNJ đã chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 vào 8/3 tỷ lệ 6%, các đợt còn lại 14%.

Ngoài ra, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành 82 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu PNJ sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện là nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại tại thời điểm 31/12/2021 theo báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ được kiểm toán bởi PwC. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm nay, sau khi được UBCK chấp thuận. Nếu đợt phát hành hoàn tất, doanh nghiệp sẽ nâng vốn điều lệ từ hơn 2.276,1 tỷ đồng lên hơn 3.096 tỷ đồng.

Năm nay, PNJ đặt mục tiêu năm 2022 với doanh thu thuần 25.835 tỷ đồng, tăng 32%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.320 tỷ đồng, tăng 28,2% so với kết quả thực hiện năm ngoái. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 20%.

Cuối năm 2021, tổng tài sản của PNJ đạt 10.619 tỷ đồng, tăng 25% so với 2020. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 82% tổng tài sản, ghi nhận tăng 34% so với cùng kỳ. Các tài sản ngắn hạn và dài hạn khác duy trì ổn định trong ba năm 2019 - 2021.

Trong năm 2021, bên cạnh tăng tồn kho chiến lược, PNJ vẫn duy trì tốt hiệu quả quản lý hàng tồn kho. Số ngày tồn kho đạt 175 ngày, rút ngắn 1 ngày so với năm trước. Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) năm 2021 đạt 10,8% trong điều kiện mất đi gần 3 tháng kinh doanh.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT, chia sẻ chiến lược đến 2030 thành công ty hàng đầu châu Á về chế tác trang sức và bán lẻ sản phẩm tôn vinh vẻ đẹp, vươn tầm thế giới. 4 trụ cột trong chiến lược gồm bán lẻ và marketing, nghiên cứu và phát triển, tài chính và vận hành, phát triển kinh doanh mới.

Đại hội miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung và Phó Chủ tịch HĐQT Lê Trí Thông, Thành viên HĐQT Lê Hữu Hạnh do hết nhiệm kỳ. Đồng thời, đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 3 Thành viên HĐQT giai đoạn 2022 – 2027. Bà Dung và ông Thông có đơn ứng cử trở lại. Ứng viên mới thay ông Hạnh là ông Đào Trung Kiên, hiện giữ chức Giám đốc cao cấp Chiến lược PNJ.

Tường Lam