#

Novaland (NVL) cầm cố toàn bộ cổ phần tại Địa ốc Vạn Phát và The Forest City cho khoản vay 100 triệu USD tại Credit Suisse AG và các bên liên quan

Admin

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HOSE: NVL) vừa công bố Nghị quyết HĐQT số 34/2022-NQ HĐQT-NVLG ngày 7/2/2022 thông qua các sửa đổi liên quan đến khoản vay lên đến 100.000.000 USD cấp bởi Credit Suisse AG, Singapore Branch và các bên cho vay hợp vốn khác của Công Ty.

Theo đó, Novaland bổ sung các biện pháp bảo đảm sau để bảo đảm cho khoản vay. Cụ thể, Công ty thế chấp toàn bộ cổ phần trong CTCP Đầu tư Phát triển Địa ôc Vạn Phát theo hợp đồng bảo đảm bằng cổ phần sẽ ký giữa CTCP Phát triển Đô thị Kỷ Nguyên (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312045347).

Novaland (NVL) cầm cố toàn bộ cổ phần tại Địa ốc Vạn Phát và The Forest City cho khoản vay 100 triệu USD tại Credit Suisse AG.

Bên cạnh đó, Novaland thế chấp các tài khoản của Vạn Phát theo hợp đồng bảo đảm bằng tài khoản sẽ ký giữa (ngoài các bên khác) Vạn Phát và Credit Suisse AG, Singapore Branch (với tư cách là Đại Diện Nhận Tài Sản Bảo Đảm).

Đồng thời, Novaland thế chấp các khoản phải thu của Vạn Phát, theo một số hợp đồng hợp tác kinh doanh ("BCC") giữa Vạn Phát và các đối tác BCC ("BCC Vạn Phát") theo hợp đồng bảo đảm bằng khoản phải thu sẽ ký giữa Vạn Phát và Credit Suisse AG, Singapore Branch.

Ngoài ra, NVL Cầm cố toàn bộ phần vốn góp trong Công Ty TNHH The Forest City đang được sở hữu bởi Vạn Phát theo hợp đồng bảo đảm bằng phần vốn góp sẽ ký giữa Vạn Phát và Credit Suisse AG, Singapore Branch.

Bên cạnh đó, NVL Thế chấp các tài khoản của Forest City theo hợp đồng bảo đảm bằng tài khoản sẽ ký giữa Forest City và Credit Suisse AG, Singapore Branch và khoản phải thu còn lại liên quan đến tài sản bảo đảm là bất động sản của Forest City cùng khoản phải thu theo một số BBC và các đối tác.

Tiếp theo, NVL thoả thuận bảo lãnh thanh toán của Forest City và Vạn Phát đối với khoản vay của công ty và Credit Suisse AG, Singapore Branch.

Vừa qua, Novaland chia sẻ Công ty đã mời các chuyên gia, các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới vào để giúp Tập đoàn tái cấu trúc để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đề án tái cấu trúc, ông Bùi Thành Nhơn sẽ trở lại với cương vị là Chủ tịch HĐQT Novaland.

AN NHIÊN