Trần Dương

Tham vọng mở rộng chuỗi cửa hàng lên 1000 điểm, Con Cưng ghi nhận nợ phải trả hơn 2400 tỷ đồng gấp 3,35 lần vốn chủ sở hữu

Admin

CTCP Đầu tư Con Cưng công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2022 (kỳ báo cáo từ 1/1/2022 đến 31/12/2022). Báo cáo cho biết nợ phải trả của Con Cưng đang gia tăng mạnh. Tổng nợ phải trả đến cuối năm 2021 đang là 1.856 tỷ đồng, thì đến cuối năm 2022 đã tăng 588 tỷ đồng, lên 2.444 tỷ đồng, gấp 3,35 lần vốn chủ sở hữu.

Tổng nợ phải trả của Con Cưng đến cuối năm 2021 đang là 1.856 tỷ đồng, thì đến cuối năm 2022 đã tăng 588 tỷ đồng, lên 2.444 tỷ đồng.

Theo đó, báo cáo ghi nhận Con Cưng kinh doanh vẫn có lãi trong năm 2022, tuy vậy lãi sau thuế cả năm chưa đến 5 tỷ đồng. Trong khi đó năm 2021- năm ảnh hưởng lớn của dịch bệnh - chuỗi Con Cưng vẫn mang về 90 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Nguyên nhân kinh doanh bết bát không được nói rõ. Tuy vậy báo cáo cho biết nợ phải trả của Con Cưng đang gia tăng mạnh. Tổng nợ phải trả đến cuối năm 2021 đang là 1.856 tỷ đồng, thì đến cuối năm 2022 đã tăng 588 tỷ đồng, lên 2.444 tỷ đồng, gấp 3,35 lần vốn chủ sở hữu.

Con Cưng được biết đến là chuỗi cửa hàng chuyên về các sản phẩm dành riêng cho mẹ và bé. Con Cưng được nhắc tới nhiều từ đầu năm 2021 khi chỉ trong vòng 1 tuần đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu tổng giá trị 115 tỷ đồng. Cả 2 lô trái phiếu này đều đã đáo hạn trong năm 2022, trong đó 1 lô đáo hạn vào tháng 1 và 1 lô đáo hạn vào tháng 7.

Trước đó tháng 6/2019 và tháng 7/2020 Con Cưng cũng 2 lần phát hành trái phiếu tổng giá trị hơn 137 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này đều đã đáo hạn.

Đáng chú ý, năm 2021 Con Cưng được biết đến nhiều sau khi phát hành trái phiếu, bởi tham vọng cán mốc 1.000 siêu thị, cửa hàng, trải rộng khắp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tuy vậy con số cửa hàng, siêu thị của Con Cưng hiện tại chưa được cập nhật.

MINH TRÍ