Trần Dương

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt Tổng CTCP Khí Việt Nam - PV GAS 270 triệu đồng vì mắc phải hàng loạt vi phạm

Admin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng CTCP Khí Việt Nam - PV GAS (Mã GAS - HOSE).

Năm 2022, PV GAS đạt 100.723 tỷ đồng doanh thu - tăng 21.731 tỷ so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế ở mức 15.066 tỷ đồng - tăng hơn 70% so với năm 2021.

Theo thông tin xử phạt, GAS bị phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định với một số tài liệu; phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định với một số báo cáo; phạt 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác tại báo cáo tài chính 2021 và báo cáo ĐHCĐ thường niên 2022.

Ngoài ra, PV GAS cũng bị phạt tiền 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập. Công ty chỉ có 1 thành viên HĐQT độc lập trên tổng số 6 thành viên HĐQT.

Tổng cộng mức xử phạt mà UBCKNN áp dụng cho PV Gas là 270 triệu đồng.

Năm 2022, PV GAS đạt 100.723 tỷ đồng doanh thu - tăng 21.731 tỷ so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế ở mức 15.066 tỷ đồng - tăng hơn 70% so với năm 2021 và là mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động.

Trên thị trường chứng khoán, GAS hiện vẫn là một trong 3 cổ phiếu VN30 có giá trên 100.000 đồng/cổ phiếu bên cạnh VJC và SAB.

Được biết, ngày 14/4 tới đây, công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023 nhằm thông qua một số nội dung quan trọng như kết quả kinh doanh 2022 - kế hoạch kinh doanh năm 2023 và các phương án phân phối lợi nhuận…

LÊ TRÍ