Trần Dương

Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) bị xử phạt vì nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn

Ngày 3/6, Cục Thuế TP.HCM đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã TV2 – sàn HOSE). Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã có hành vi vi phạm là nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 đến 30 ngày. Trong đó, tình tiết tăng nặng là tái phạm.

Theo đó, căn cứ vào sai phạm, Cục Thuế TP.HCM đã Quyết định xử phạt 3,85 triệu đồng đối với hành vi vi phạm nộp hồ sơ khai thuế quá hạn từ 1 đến 30 ngày.

tv2-phat-1718244297.jpg

Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã có hành vi vi phạm là nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 đến 30 ngày.

Cụ thể, ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tư vấn Xây dựng Điện 2 sẽ có thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận Quyết định để nộp phạt số tiền nói trên.

Về kế hoạch kinh doanh, ngày 14/6 tới đây, Tư vấn Xây dựng Điện 2 sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trong năm 2024, Tư vấn Xây dựng Điện 2 đặt kế hoạch doanh thu tăng 16%, lên 1.272 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đi ngang ở mức 66 tỷ đồng.

Về định hướng kinh doanh, Tư vấn Xây dựng Điện 2 sẽ tập trung vào các dự án trọng điểm gồm hoàn thành đóng điện vận hành nhà máy điện Biomass Hậu Giang và nhà máy thuỷ điện Thác Bà 2. Triển khai thực hiện dự án Sông Hậu 2, chuẩn bị các phương án về vấn đề nhân sự, xây dựng hệ thống, quản lý tài chính…

Đồng thời, Công ty sẽ đẩy mạnh tìm kiếm các công việc và khai thác các thị trường mới, đặc biệt là các thị trường nước ngoài có nhu cầu phát triển ngành điện, với các thị trường tiềm năng như Úc, Lào, Malaysia, Singapore,…

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Tư vấn Xây dựng Điện 2 ghi nhận doanh thu tăng 92%, lên 238,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 34%, lên 11,3 tỷ đồng.

THỊNH HUY