Trần Dương

Cơ điện Dzĩ An (DZM) có khả năng bị hủy niêm yết do vi phạm nghiêm trọng về công bố thông tin

Hôm 04/01/2024 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo sẽ hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của CTCP Cơ điện Dzĩ An (HNX: DZM) do vi phạm nghiêm trọng về nghĩa vụ công bố thông tin.

Cụ thể theo thông báo từ HNX, DZM có khả năng bị hủy niêm yết theo quy định do có những vi phạm nghiêm trọng về nghĩa vụ công bố thông tin.

dzm-huy-1704498836.jpg

Hôm 04/01/2024 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo sẽ hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của CTCP Cơ điện Dzĩ An.

HNX sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với DZM theo quy định. DZM có thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký thông báo (04/01/2024) để phản hồi về quyết định này.

Trước đó, vào tháng 11/2023, cổ phiếu DZM đã bị đưa vào diện kiểm soát do có vốn chủ sở hữu âm tại ngày 30/09/2023 trên BCTC hợp nhất quý 3. HNX cũng đưa DZM vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC riêng và hợp nhất bán niên 2023 đã soát xét quá thời hạn quy định.

Không chỉ vậy, DZM còn bị đình chỉ giao dịch do chậm nộp BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán 2022; chậm nộp BCTC riêng và hợp nhất soát xét bán niên 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định; tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin sau khi bị vào diện hạn chế giao dịch.

Tình hình kinh doanh của DZM cũng ảm đạm không kém tình trạng cổ phiếu hiện tại. Quý III/2023, Doanh nghiệp lỗ ròng 2.36 tỷ đồng, cũng là quý thứ 11 liên tiếp thua lỗ. Lũy kế 9 tháng, Doanh nghiệp lỗ 6.4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 6 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu ở thời điểm này âm 3.9 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 93 tỷ đồng.

CHÂU HUY