Trần Dương

CTCP Cơ điện Lạnh (REE) dự kiến chi hơn 1.000 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 25%

Lê Trí

CTCP Cơ điện Lạnh (MCK: REE) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 29/3. Theo đó, REE tiếp tục chi trả cổ tức ở mức cao với tỷ lệ 25%.

Đáng chú ý, tờ trình về việc phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2023 và kế hoạch cổ tức cho năm tài chính 2024, lãnh đạo doanh nghiệp này đã đề xuất duy trì tỷ lệ chi trả 25% cho năm 2023, tương đương với năm liền trước. Tuy nhiên tổng giá trị cổ tức sẽ chi trả là 1.022 tỷ đồng, cao hơn mức 889 tỷ đồng của năm 2022 do công ty có tăng vốn.

ree-ct-1710293967.jpg

REE dự kiến chi tổng giá trị cổ tức là 1.022 tỷ đồng, cao hơn mức 889 tỷ đồng của năm 2022.

Cụ thể, REE muốn chi 355 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 10% (cổ đông được nhận 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu). Đồng thời, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, tương đương phát hành thêm 61,3 triệu cổ phiếu mới để phân phối.

Hiện REE đang có gần 410 triệu cổ phiếu, tương đương với vốn điều lệ 4.097 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt trả cổ tức trên, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên khoảng 4.710 tỷ đồng.

Về kế hoạch trả cổ tức năm 2024, REE cho biết, với chiến lược phát triển và tăng trưởng bền vững, đồng thời để đảm bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư cũng như phát triển các dự án mới, HĐQT sẽ đề xuất tại ĐHĐCĐ phương án trả cổ tức năm 2024 tối đa là 10% vốn điều lệ.

Mới đây, HĐQT REE đã thông qua việc triển khai phương án bán hơn 1 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 0,25% số cổ phiếu đang lưu hành cho nhân viên quản lý có thành tích xuất sắc năm 2023 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị bán cổ phiếu quỹ là hơn 10 tỷ đồng sẽ được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của Công ty. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Lãnh đạo REE cho biết thêm, trong danh sách HĐQT có 3/7 thành viên là nhân viên quản lý được quyền mua cổ phiếu ESOP. Song với số phiếu biểu quyết tán thành của 4/4 thành viên HĐQT không có quyền lợi liên quan thì nội dung này vẫn được thông qua với tỷ lệ 100%.

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, REE mang về tổng doanh thu thuần 8.570 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.786 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và 21% so với năm trước. Kết quả này không hoàn thành mục tiêu doanh thu 10.962 tỷ đồng được ban lãnh đạo đề ra hồi đầu năm. Tuy nhiên, công ty vẫn chinh phục được kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2.700 tỷ đồng.

MINH TRÍ