Trần Dương

Cơ điện lạnh (REE) lợi nhuận sau thuế đạt 3.515 tỷ đồng, tăng 64,6%, công ty dành 888 tỷ đồng chia cổ tức với tỷ lên 25%

Admin

Ngày 31/3 tới đây CTCP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán REE) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Danh sách cổ đông tham dự sẽ được chốt vào ngày 10/3/2023.

Ngày 31/3 tới đây CTCP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán REE) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hiện tại, REE đã công bố một số tài liệu dự kiến trình Đại hội sắp tới, chủ yếu liên quan việc chia cổ tức và sử dụng cổ phiếu quỹ.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Cơ điện lạnh REE ghi nhận doanh thu cả năm đạt 9.372 tỷ đồng, tăng 61,3% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.515 tỷ đồng, tăng 64,6% so với cùng kỳ, vượt 70% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.692 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được REE dự kiến trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 25%, trong đó trả 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Cụ thể, Công ty dự chi 355 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền vào ngày 7/4/2023 với tỷ lệ 10%. Ngoài ra, REE dự kiến phát hành hơn 53,3 triệu cổ phiếu để chi 15% cổ tức còn lại bằng cổ phiếu. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 533 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong quý II/2023.

Như vậy REE sẽ dành tổng cộng 888 tỷ đồng chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông, tổng tỷ lệ 25% nếu được thông qua.

REE cũng báo cáo tiến độ thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ. Theo đó năm 2022 vì chưa đạt các tiêu chí quy định nên việc bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãu không được thực hiện. Do vậy Công ty trình phương án mới.

Cụ thể, phương án dùng cổ phiếu quỹ mới với nội dung nhằm khuyến khích động viên nhân viên quản lý, đồng thời tạo sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự bền vững của công ty, REE dùng cổ phiếu quỹ bán ưu đãi cho nhân viên theo chương trình ESOP với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu và sẽ thực hiện trong năm 2024.

MINH TRÍ