#

Năm 2021, REE đạt lợi nhuận đột biến lên đến 2.136 tỷ đồng tăng 25% so với cùng kỳ, công ty dự kiến chia cổ tức lên đến 25% trong đó có 10% bằng tiền mặt

Admin

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức ngày 31/3. Theo đó, REE dự trình kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ 25%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, REE chưa có tờ trình đại hội về các chỉ tiêu hoạt động cụ thể. Tuy nhiên, HĐQT doanh nghiệp cho biết mức tăng trưởng lợi nhuận mục tiêu năm 2022 sẽ từ 12% đến 15% so với năm 2021.

Năm 2021, doanh thu thuần của REE đạt 5.810 tỷ đồng, tăng 3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.136 tỷ đồng đạt mức cao nhất lịch sử với mức tăng 25% so với năm 2020.

Đối với phương án trả cổ tức năm 2021, doanh nghiệp dự trình kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ 25%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Đối với trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, tương đương 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng dự kiến sẽ chi trả trong quý II năm 2022.

Bên cạnh đó, REE cũng đưa ra phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích xuất sắc năm 2022. Cụ thể, REE đăng ký bán toàn bộ hơn 1 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đáng chú ý, REE có tờ trình đại hội cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp là 49% vốn, đồng thời bổ sung quy định này vào điều lệ của công ty khi được chấp thuận.

Sở dĩ công ty dự kiến chia cổ tức cao cho cổ đông bởi vì kết quả kinh doanh năm 2021 tăng trưởng đột biến. Theo đó, doanh thu thuần của REE đạt 5.810 tỷ đồng, tăng 3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.136 tỷ đồng đạt mức cao nhất lịch sử với mức tăng 25% so với năm 2020. Với kết quả này, REE đã vượt 21% kế hoạch lợi nhuận và thực hiện 84% mục tiêu doanh thu năm.

Trong tương lai năm 2022, REE với định hướng đầu tư tập trung vào vào mảng điện gió, hiện đã sở hữu 126MW điện gió và 86 MW ĐMT áp mái và được hưởng mức giá phát điện ưu đãi.

Với mảng thủy điện nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum (220 MW) của REE sẽ đạt được đàm phán lại giá PPA với EVN trong 2022, đưa mức giá theo hợp đồng từ 1.016 lên 1.316 Đồng/kWh trong 10 năm.

AN NHIÊN