Trần Dương

Tập đoàn Sao Mai chi hơn 500 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, dự kiến năm 2022 chia cổ tức tỷ lệ từ 20-30%

Admin

Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%. Với 336,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tập đoàn dự chi 505 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này, thời điểm dự kiến thực hiện trong tháng 10.

Theo đó, kết quả doanh thu năm 2021, Sao Mai đạt 11.465 tỷ đồng doanh thu và 600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tuy doanh thu có giảm so với 2020 là 10% nhưng lợi nhuận lại tăng trưởng đến 26%.

Với kết quả này, HĐQT trình và được cổ đông thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%. Trong 2 năm 2019 và 2020, doanh nghiệp không chia cổ tức tiền mặt và trả cổ tức cổ phiếu tổng tỷ lệ 30%, hoàn tất vào đầu năm 2022.

Năm 2022, Sao Mai lên kế hoạch đạt doanh thu 14.700 tỷ đồng, tăng 28% và lãi sau thuế 1.630 tỷ đồng, gấp 2,2 lần thực hiện 2021. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 20-30%.

Theo báo cáo tài chính, 6 tháng đầu năm Sao Mai đạt 7.221 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% và thực hiện 49% kế hoạch năm; lãi sau thuế 673 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước và thực hiện 41,3% kế hoạch năm.

Theo lý giải của lãnh đạo tập đoàn lý do khiến doanh thu thuần tăng nhờ hoạt động xuất khẩu cá fillet đã trở lại bình thường, biên lợi nhuận gộp cải thiện và doanh thu tài chính tăng cao nhờ lãi tiền gửi, cho vay cùng chênh lệch tỷ giá thúc đẩy lợi nhuận.

AN NHIÊN