#

Tập đoàn Sao Mai đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 131% lên 1.630 tỷ đồng

Admin

Sao Mai dự kiến chia cổ tức 2021 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2-3/2022.

Tập đoàn Sao Mai hoạt động đa ngành

Tập đoàn Sao Mai (ASM) vừa công bố các tờ trình dự kiến xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ sắp tới. Trong đó, năm 2022, Sao Mai đặt kế hoạch doanh thu thuần 14.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vào mức 1.630 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2021. Tương ứng, tỷ lệ cổ tức vào mức 20-30%.

Năm 2021, Tập đoàn Sao Mai ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.398 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2020. Khấu trừ chi phí, ASM lãi sau thuế 705 tỷ đồng, tăng 23%. Với kết quả trên, Sao Mai dự chia cổ tức 2021 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2-3/2022.

HĐQT cũng dự trình huỷ phương án phát hành trái phiếu cũng như cổ phiếu năm 2021. Lý do, năm qua Sao Mai đã huy động được các nguồn vốn phù hợp cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh và đầu tư nên chưa cần thực hiện huy động trái phiếu.

Cùng với đó, phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ năm trước thông qua thì hiện nay không còn phù hợp. Thay vào đó, HĐQT dự kiến lên phương án mới phát hành cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022 để thay thế phương án cũ.

Đại hội sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch HĐQT, đã đề cử ông Nguyễn Văn Phụng vào HĐQT.

Cổ phiếu ASM hiện giao dịch trong khoảng giá 23.000 – 24.000 đồng/cp, tăng 68% trong vòng hơn 2 tháng qua.

Tập đoàn Sao Mai hoạt động đa ngành bao gồm kinh doanh bất động sản, xây dựng, dịch vụ nhà hàng và khách sạn, kinh doanh thủy sản, điện mặt trời.

Kim điền