Trần Dương

Ông Bùi Khắc Sơn, Chủ tịch Xuân Mai Corp chi 65 tỷ đồng mua 10 triệu cổ phiếu XMC của công ty

Ông Bùi Khắc Sơn, Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư và xây dựng Xuân Mai (Xuân Mai Corp – mã chứng khoán XMC) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu XMC.

Theo đó, từ 15/11 đến 18/11/2022 ông Bùi Khắc Sơn đã mua xong 10 triệu cổ phiếu, nâng tổng lượng sở hữu sau giao dịch lên gần 13,47 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 19,99%). Đây là kết quả của giao dịch đăng ký mua thoả thuận 10 triệu cổ phiếu XMC của ông Sơn trước đó.

Ông Bùi Khắc Sơn, Chủ tịch Xuân Mai Corp chi 65 tỷ đồng mua 10 triệu cổ phiếu XMC.

Với giá trị 6.500 đồng/cp, ước tính ông Sơn chi khoản 65 tỷ đồng để sở hữu lượng cổ phiếu này.

Trong một diễn biến có liên quan, Công ty TNHH Khải Hưng thông báo đã bán xong 10 triệu cổ phiếu cũng trong thời gian từ 15/11 đến 18/11. Đây cũng là kết quả giao dịch đăng ký bán thoả thuận 10 triệu cổ phiếu XMC của Khải Hưng. Sau giao dịch công ty Khải Hưng còn sở hữu gần 13.48 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20,01%).

Công ty Khải Hưng có mối liên quan mật thiết tới ông Nguyễn Đức Cử, Phó Chủ tịch HĐQT của Xuân Mai Corp. Ông Nguyễn Đức Cử là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty Khải Hưng. Còn bà Đỗ Thị Huệ là Uỷ viên HĐQT Xuân Mai Corp lại là Giám đốc công ty Khải Hưng. Cả ông Nguyễn Đức Cử và bà Đỗ Thị Huệ đều không sở hữu cổ phiếu XMC nào.

Đáng chú ý trên thị trường, cổ phiếu XMC sau thông tin Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu, đã có những phiên tăng điểm, trong đó có 3 phiên ngược chiều thị trường tăng liên tiếp từ 16/11 đến 18/11 lên 7.500 đồng/cổ phiếu (đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/11).

Tuy nhiên su đó XMC đã giảm, hiện tại đang giao dịch quanh mức 6.000 đồng/cổ phiếu.

AN NHIÊN