Trần Dương

Nhận hoán đổi nợ của Vietralvel, Hưng Thịnh của đại gia Nguyễn Đình Trung bất đắc dĩ trở thành cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel, mã chứng khoán: VTR) vừa công bố thông tin về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Vietravel đã phát hành 6 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh với tỷ lệ 28.000 đồng được hoán đổi thành 1 cổ phiếu phổ thông phát hành thêm.

Theo đó, Vietravel đã phát hành 6 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh với tỷ lệ 28.000 đồng được hoán đổi thành 1 cổ phiếu phổ thông phát hành thêm. Tổng giá trị nợ được hoán đổi là 168 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (ngày 7-2).

Đồng thời, Vietravel cũng chào bán cổ phiếu riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu cho cổ đông nội bộ gồm ông Nguyễn Quốc Kỳ (Chủ tịch HĐQT Vietravel) và một số lãnh đạo Vietravel trong đợt phát hành riêng lẻ này. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán này là 72 tỷ đồng.

Sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Vietravel đã nâng vốn điều lệ từ 172,9 tỷ đồng lên 292,9 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu hiện có của Viettravel là 29,2 triệu cổ phiếu.

Như vậy, sau khi hoán đổi nợ, Tập đoàn Hưng Thịnh đã trở thành cổ đông lớn chiếm hơn 20% vốn cổ phần của Vietravel.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Vietravel cũng trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này sau khi hoàn tất mua vào hơn 2,9 triệu cổ phiếu VTR trong đợt chào bán riêng lẻ nói trên. Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu của ông Kỳ đã tăng lên 11,18% và trở thành cổ đông lớn của công ty du lịch này.

Hiện tại, VTR đang lỗ lũy kế gần 294 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu chuyển từ dương 8 tỷ (hồi đầu năm) sang âm 97,5 tỷ. Lượng tiền mặt của công ty cũng giảm 1 nửa chỉ còn 55 tỷ đồng.

Đến cuối quý III/2022, công ty đang nợ tổng cộng 2.388 tỷ đồng trong đó có gần 1.240 tỷ đồng là vay nợ tài chính.

Trước đó ngày 9/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông báo đưa cổ phiếu VTR vào diện hạn chế giao dịch do Vietravel bị âm vốn chủ sở hữu ghi nhận tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022.

Theo đó, hơn 16,6 triệu cổ phiếu VTR chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần từ ngày 13/9.

AN NHIÊN