Trần Dương

Ngày 17/2, Đạm Phú Mỹ chốt lịch, dự chi 1.564 tỷ đồng để chia cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%

Admin

Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Đạm Phú Mỹ (HOSE: DPM) vừa thông báo ngày 17/2 tới đây sẽ chốt danh sách sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%.

Với hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đạm Phú Mỹ sẽ phải chi tương ứng hơn 1.564 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, với hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tổng công ty sẽ phải chi tương ứng hơn 1.564 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 22/3/2023.

Trước đó, tại ĐHCĐ bất thường diễn ra vào cuối tháng 12/2022, DPM đã thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2022 từ 50% lên 70% bằng tiền mặt. Như vậy, sau đợt tạm ứng cổ tức ở trên, cổ đông sẽ còn được hưởng thêm mức cổ tức là 30%.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, doanh thu Đạm Phú Mỹ đạt 18.627 tỷ đồng, tăng 45,7% so với năm 2021. Giai đoạn đầu năm giá bán phân đạm tăng cao, nên tỷ lệ tăng chi phí vốn chỉ 34,3% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 7.881 tỷ đồng, tăng 64,7% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 37,4% năm 2021 lên 42,3% năm 2022 vừa qua.

Theo đó, Đạm Phú Mỹ lãi trước thuế 6.646 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt trên 5.606 tỷ đồng, tăng 76,8% so với số lãi 3.172 tỷ đồng đạt được năm 2021 và là số lãi cao nhất công ty từng đạt được.

Đáng chú ý, công ty còn khoản tiền gửi có kỳ hạn 7.080 tỷ đồng (hơn gấp đôi đầu năm). Đây chính là nguyên nhân khiến doanh thu tài chính công ty tăng mạnh.

Tại thời điểm 31/12/2022, Đạm Phú Mỹ có tiền và tương đương tiền là 1.900 tỷ đồng, giảm 640 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó có 1.575 tỷ đồng các khoản tương đương tiền, 305 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng.

LÊ TRÍ