Trần Dương

Đạm Phú Mỹ (DPM) doanh thu đột biến đạt mức 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận 6.400 tỷ đồng, công ty dự định chi 2.800 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 70%

Admin

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí PVFCCo (Đạm Phú Mỹ, mã DPM) vừa tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Trong phiên họp, HĐQT Đạm Phú Mỹ đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, đáng chú ý nhất là mức chi trả cổ tức mới.

HĐQT Đạm Phú Mỹ đã thông qua việc nâng mức cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 từ 50% lên 70%.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên diễn ra vào tháng 6, ĐHĐCĐ đã thông qua mức chi cổ tức năm 2022 là 50% vốn điều lệ (tương ứng 5.000 đồng/cp). Đây là mức chia cổ tức cao nhất từ trước tới nay của doanh nghiệp phân bón này.

Năm 2022, Đạm Phú Mỹ cho biết đã đạt các chỉ tiêu tài chính kỷ lục trong lịch sử hoạt động với doanh thu đạt gần 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 6.400 tỷ đồng, gần gấp đôi so với năm 2021. Tăng trưởng chủ yếu nhờ lãi lớn 9 tháng đầu năm.

Với kết quả kinh doanh đột biến, HĐQT Đạm Phú Mỹ đã thông qua việc nâng mức cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 từ 50% lên 70%, tương đương 7.000 đ/CP. Tổng số tiền chi cổ tức là gần 2.800 tỷ đồng. Phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2022 và các năm trước được Ban điều hành PVFCCo dự trù cho các dự án đầu tư phát triển trong các năm tới.

Với việc điều hành kinh doanh linh hoạt, hợp lý, PVFCCo đã tận dụng thời điểm giá cao để xuất khẩu ure. Cụ thể sản lượng ure xuất khẩu năm 2022 đạt khoảng 190.000 tấn, tăng 280% so với kế hoạch năm và chiếm 23% tổng sản lượng ure kinh doanh trong năm 2022 của PVFCCo.

“Công ty đã vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ liên tục với công suất tối đa, đạt kỷ lục vận hành mới với sản lượng sản xuất đạt khoảng 1,15 triệu tấn phân bón và hóa chất các loại, trong đó sản xuất đạm ure ước đạt 912.000 tấn.”, Ông lê Cự Tân, Tổng giám đốc Đạm Phú Mỹ cho biết.

MINH TRÍ