Trần Dương

Năm 2023, Tập đoàn Gelex công bố kế hoạch lợi nhuận giảm đến 39% chỉ còn 1.272 tỷ đồng

Admin

Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Công ty trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất 37.457 tỷ đồng, tăng 16,1% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế giảm gần 39% còn 1.272 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, năm 2023, Gelex sẽ tiếp tục đầu tư mạnh ở mảng sản xuất công nghiệp và triển khai nhiều dự án trọng điểm, đặc biệt là bất động sản và hậu cần khu công nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp định hướng các công ty thành viên giữ và tăng trưởng thị phần trong nước với các mặt hàng chiến lược, đồng thời, từng bước phát triển mở rộng ra thị trường nước ngoài phù hợp.

Gelex đưa ra kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất 37.457 tỷ đồng, tăng 16,1%, lợi nhuận trước thuế giảm gần 39% còn 1.272 tỷ đồng.

Đặc biệt, công tác R&D, tối ưu hóa sản xuất, hợp tác với các đối tác lớn để sản xuất sản phẩm mới với hàm lượng công nghệ cao, phù hợp nhu cầu thị trường là một trong những mục tiêu quan trọng. Các đơn vị trên toàn hệ thống sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai các giải pháp tối ưu chi phí, cân đối công nợ, kiểm soát hàng tồn kho, tinh gọn bộ máy/nhân sự, tăng cường quản trị rủi ro… để nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững vị thế, hỗ trợ cho tăng trưởng bền vững.

Về mảng bất động sản, công ty sẽ tiếp tục đầu tư phát triển kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp. Ngoài ra, đơn vị này sẽ nghiên cứu phát triển khu công nghiệp kết hợp đô thị, dịch vụ và đầu tư các hạ tầng, dịch vụ phụ trợ thông qua các đơn vị thành viên trong hệ thống. Doanh nghiệp cũng sẽ phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, phát triển quỹ đất, đầu tư nhà ở thương mại, bất động sản nghỉ dưỡng, khách sạn, văn phòng cho thuế...

Năm 2023, Gelex sẽ tiếp tục công tác nghiên cứu đầu tư các dự án điện gió tiềm năng; trao đổi cơ hội hợp tác với một số đối tác và xem xét các dự án mới, nghiên cứu, chọn lọc, đánh giá và hiện thực hóa các cơ hội đầu tư vốn, M&A tiềm năng.

Theo tài liệu vừa công bố, hai thành viên HĐQT là Chủ tịch công ty Nguyễn Hoa Cương và Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Tiếu đã có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Công ty sẽ không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế cho các thành viên từ nhiệm. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến điều chỉnh từ 7 thành viên còn 5 thành viên.

Năm 2022, Gelex ghi nhận doanh thu thuần 32.262 tỷ đồng, lãi trước thuế 2.080 tỷ đồng, tăng lần lượt 11,4% và 1,2% so với thực hiện năm trước. Công ty đã thực hiện được khoảng 80% kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 64,5% còn 369 tỷ đồng.

AN NHIÊN