Trần Dương

Năm 2021, Gelex đặt mục tiêu doanh thu là 28.540 tỷ đồng, LNTT là 1.285 tỷ đồng, hoạt động theo mô hình tập đoàn, đẩy mạnh các hoạt động M&A

Admin

Sáng ngày 18/6, Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, mã chứng khoán GEX - HOSE) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 200 cổ đông, đại diện cho 70,64% cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2020, Gelex tiếp tục thực hiện các hoạt động M&A, định hướng tập trung vào 2 lĩnh vực cốt lõi là phát triển sản xuất công nghiệp và hạ tầng, mở rộng đầu tư chiến lược vào phát triển khu công nghiệp.

Gelex đặt mục tiêu doanh thu là 28.540 tỷ đồng, LNTT là 1.285 tỷ đồng.

Theo đó, hoàn thành tăng tỷ lệ sở hữu lên 100% tại Công ty dây đồng Việt Nam - CFT vào tháng 8/2020; Tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng công ty Viglacera – CTCP lên 46.07%; Đầu tư sở hữu 25,47% Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp dầu khí Long Sơn; Tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Viwaco lên 15% (đã đầu tư một phần năm 2019). Bên cạnh các khoản đầu tư thêm, Gelex cũng thực hiện thoái vốn tại một số đơn vị nhằm tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi.

Với sự tăng trưởng quy mô của hệ thống, tổng tài sản của Gelex đã tăng 27,6% từ 21.262 tỷ đồng năm 2019 lên 27.152 tỷ đồng cuối năm 2020.

Về kế hoạch sản xuất – kinh doanh, năm 2021, Tổng công ty tiếp tục hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh trên hai trụ cột gồm: (1) Sản xuất công nghiệp trong đó cụ thể gồm ngành sản xuất thiết bị điện và vật liệu xây dựng và (2) Hạ tầng gồm sản xuất điện, nước, khu công nghiệp và hệ sinh thái quanh khu công nghiệp.

Gelex đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 28.540 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.285 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận năm 2021 dự kiến tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 dựa trên việc hợp nhất kết quả kinh doanh của Tổng công ty Viglacera – CTCP từ quý II/2021.

Về lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là phát điện, Gelex hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành thương mại toàn bộ cụm dự án điện gió 140 MW tại Quảng Trị bao gồm dự án điện gió Hướng Phùng 2, 3 và Gelex 1, 2, 3 trong tháng 9/2021. Phát triển có chọn lọc các dự án Điện gió Gia Lai (100 MW), Điện gió Đak Lak (200 MW), Điện mặt trời Bù Gia Mập – Tây Ninh (85 MW), Điện mặt trời Bình Phước 1,2 (480 MW), cụm Điện gió ngoài khơi Vĩnh Hải (800 MW).

Về lĩnh vực kinh doanh bất động sản, khu công nghiệp và dịch vụ phụ trợ, doanh nghiệp sẽ nghiên cứu phát triển các khu công nghiệp, khu công nghiệp cận cảng, diện tích khoảng 2.700 ha.

Lĩnh vực bất động sản thương mại tiếp tục đầu tư dự án tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn số 10 Trần Nguyên Hãn; Hoàn thành và đưa vào vận hành dự án Cadivi Tower trong quý IV/2021.

Ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch HĐQT làm chủ toạ cuộc họp.

Một trong những nội dung quan trọng khác là hoạt động M&A, công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thương vụ đầu tư, M&A chiến lược của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên trong hệ thống qua việc tăng tỷ lệ sở hữu lên mức chi phối tại Tổng công ty Viglacera -CTCP (Tính đến đầu quý II/2021, mục tiêu này đã được hoàn thành khi Gelex và công ty thành viên nâng tỷ lệ sở hữu tại Viglacera lên 50,21%); đồng thời tăng tỷ lệ sở hữu lên mức chi phối tại Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp dầu khí Long Sơn.

Tại ĐHCĐ, công ty cũng thống nhất thông qua việc đổi tên công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX, viết tắt là Tập đoàn GELEX.

Một nội dung quan trọng khác là Gelex đã thông qua việc cho phép ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT được mua/nhận chuyện nhượng cổ phiếu GEX mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

“Bản thân tôi rất muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại Gelex để đầu tư dài hạn nhưng chào mua công khai rất phức tạp và không thuận lợi, nên tôi xin giao dịch không cần chào mua công khai, việc này cũng cập nhật luật chứng khoán mới nhất và chúng tôi cũng đã có hai đối tác để giao dịch cổ phiếu là CTCP Chứng khoán Everest, CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. Việc mua vẫn sẽ tuân thủ hoàn toàn các quy định pháp luật và luật chứng khoán.”, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Gelex cho biết.

Về việc chia cổ tức, công ty cho biết sẽ chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 9%, dự kiến cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%.

MINH TRÍ