Trần Dương

Năm 2022, đặt mục tiêu doanh thu 180 tỷ đồng, Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM) thông báo 24/10 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10 và dự kiến thanh toán vào 31/10.

Theo đó, công ty dự kiến tỷ lệ thực hiện là 25%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng. Với gần 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty cần chi gần 30 tỷ đồng để thực hiện.

Năm 2022, doanh nghiệp chuyên khai thác quặng đặt mục tiêu doanh thu 180 tỷ đồng, tăng 17% so với 2021. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 80 tỷ đồng, giảm 10%. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền dự kiến không thấp hơn 20%.

Mới đây, ngày 26/9, ban lãnh đạo vừa thông qua phương án chuyển nhượng cổ phiếu sở hữu tại Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải Dương (UPCoM: KHD).

Cụ thể, Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang dự kiến chào bán toàn bộ gần 1,2 triệu cổ phiếu KHD (35,7%) với giá 17.200 đồng/cổ phiếu. Ước tính thương vụ có giá trị vào khoảng 20 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV hoặc quý I/2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thoái vốn sẽ thực hiện theo phương thức đấu giá cả lô cổ phần.

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay, Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang có doanh thu hơn 118 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế tăng 58%, đạt hơn 34 tỷ đồng. Doanh thu tăng đến từ giá bán sản phẩm tăng gần 50% so với kỳ trước, trong khi đó sản lượng tiêu thụ gần như đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 30/6 đạt gần 54 tỷ đồng.

AN NHIÊN