Trần Dương

Techcombank cho công ty con của Masan hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản vay thêm 2.100 tỷ đồng để khai thác tại dự án Núi Pháo

Admin

Hội đồng Quản trị Techcombank vừa thông qua việc phê duyệt giao dịch cho vay giữa ngân hàng với bên có liên quan người nội bộ và cổ đông lớn, theo đề xuất của Giám đốc Khối ngân hàng bán buôn. Với 2.100 tỷ đồng được duyệt cho 2 công ty con của Masan.

Theo đó, ngân hàng này đã phê duyệt cấp khoản tín dụng cho Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo và Công ty TNHH Vonfram Masan, đồng thời thông qua giao dịch ký kết hợp đồng cấp tín dụng và các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng giữa 2 bên.

Techcombank sẽ cấp tín dụng cho Công ty Khoáng sản Núi Pháo tối đa là 1.500 tỷ đồng và không quá 600 tỷ đồng với Công ty Vonfram Masan.

Cụ thể, khoản tín dụng Techcombank sẽ cấp cho Công ty Khoáng sản Núi Pháo tối đa là 1.500 tỷ đồng và không quá 600 tỷ đồng với Công ty Vonfram Masan. Đây là công ty thành viên của Tập đoàn Masan (MSN), hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại dự án Núi Pháo (tỉnh Thái Nguyên).

Các khoản vay này có thời hạn 12 tháng, bao gồm hình thức cho vay, bảo lãnh, thư tín dụng, chiết khấu và thấu chi.

Mục đích của khoản vay là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Khoáng sản Núi Pháo và Vonfram Masan.

Theo hợp đồng ký kết giữa 2 bên, tài sản đảm bảo cho khoản vay này là cổ phiếu MSR của Công ty CP Masan High-Tech Materials do Công ty CP Tầm nhìn Masan sở hữu.

Tài sản đảm bảo còn bao gồm toàn bộ khoản phải thu ngắn hạn của Khoáng sản Núi pháo (phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ), không bao gồm khoản phải thu khách hàng từ Công ty Vonfram Masan.

Ngoài ra, toàn bộ hàng tồn kho luân chuyển là nguyên liệu oxit vonfram của Công ty Vonfram Masan cũng được dùng để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay.

Được biết, trước khi có khoản vay nói trên, Techcombank cũng giải ngân cho Masan và các công ty con, công ty thành viên nhiều khoản vay lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, tháng 2/2022, Techcombank là bên cung cấp khoản tín dụng 250 tỷ đồng cho Công ty CP Phúc Long Heritage (chủ chuỗi trà, cà phê Phúc Long). Đáng chú ý, động thái cấp tín dụng này của ngân hàng diễn ra ngay sau khi Masan hoàn tất giao dịch mua thêm 31% cổ phần của chuỗi Phúc Long với giá 110 triệu USD.

Trước đó, Techcombank là ngân hàng cấp khoản tín dụng và hợp đồng thấu chi cho Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce cùng Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco (đều là công ty thành viên của Masan).

Hạn mức tín dụng cấp với Wincommerce trong hợp đồng này là 1.150 tỷ đồng và với VinEco là 150 tỷ. Các khoản vay được đảm bảo một phần bằng cổ phiếu của Wincommerce do Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM sở hữu.

Ngoài ra, Công ty CP Mobicast - doanh nghiệp viễn thông được Masan chi gần 300 tỷ đồng để mua lại 70% vốn - cũng có khoản tín dụng bảo lãnh tại Techcombank với giá trị 450 tỷ đồng.

Trong đó, khoản bảo lãnh thanh toán trên không có tài sản bảo đảm nhưng được bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang bởi Công ty TNHH The Sherpa (công ty con của Masan) cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Được biết, hiện tại Masan là cổ đông lớn của Techcombank khi sở hữu gần 20% cổ phần của ngân hàng này.

MINH TRÍ