Trần Dương

Lợi nhuận tăng trưởng đột biến đạt 340,83 tỷ đồng tăng 64,53% so với cùng kỳ, Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chi hơn 422 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức

Ngày 7/2 tới Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Như vậy, với 42,24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi sẽ phải chi 422,4 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chi 422,4 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 6/2, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 20/2/2023. Năm 2021, Công ty đã thực hiện 3 đợt tạm ứng cổ tức với tổng cộng 35%, tương ứng tổng số tiền chi trả là 147,84 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2021, Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi còn gần 1.708,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, Công ty còn 63,75 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Về hoạt động kinh doanh, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 666,17 tỷ đồng, tăng 46,97% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 340,83 tỷ đồng, tăng trưởng 64,53%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ghi nhận doanh thu hơn 2.251 tỷ đồng, tăng 36,3% so với 9 tháng năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.356 tỷ đồng, tăng hơn 55,34% cùng kỳ.

Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm đề ra là 1.111,08 tỷ đồng, kết quả 9 tháng đạt 1.632,82 tỷ đồng, Công ty đã hoàn thành vượt 46,96% mục tiêu cả năm.

Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi có tiền thân là Nhà máy thủy điện Đa Nhim, Công ty đã chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ đầu tháng 10/2011, lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh điện năng với vốn điều lệ hiện là 4.224 tỷ đồng. Công ty đã đưa cổ phiếu DNH giao dịch trên UPCoM từ giữa tháng 6/2017.

LÊ TRÍ