#

Lợi nhuận tăng mạnh, Thủy điện Thác Mơ chi 56 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 8%

Admin

Ngày 19/12 tới đây CTCP Thuỷ điện Thác Mơ (mã chứng khoán TMP) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền.

Theo đó, tỷ lệ chi trả 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 800 đồng. Thời gian thanh toán 29/12/2022.

Như vậy với 70 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Thuỷ điện Thác Mơ sẽ chi khoảng 56 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2022 đạt 802 tỷ đồng, tăng 56,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ chi phí giảm, doanh thu tài chính tăng nên lợi nhuận sau thuế đạt 438 tỷ đồng, tăng 81% so với số lãi 242 tỷ đồng đạt được trong 9 tháng đầu năm 2021.

Tính đến 30/9/2022 Thuỷ điện Thác Mơ còn 510 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế luỹ kế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 294 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 56 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu.

AN NHIÊN