Trần Dương

Eximbank dự kiến phát hành lô cổ phiếu có giá trị gần 2.459 tỷ đồng để chia cố tức với tỷ lệ 20% cho cổ đông sau 10 năm

Ngày 03/02/2023, HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Đây cũng là lần đầu tiên Eximbank chia cổ tức kể từ năm 2013 tương đương với 10 năm không chia cổ tức.

Cụ thể, ngày 20/02/2023 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức, tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cp được nhận 20 cp mới). Như vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/02/2022.

Đây là lần đầu tiên sau chục năm, cổ đông của Eximbank sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo dự kiến, Eximbank sẽ phát hành 245.88 triệu cp, mệnh giá 10,000 đồng/cp với tổng giá trị gần 2.459 tỷ đồng. Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành sẽ tăng từ 12.355 tỷ đồng lên 14.814 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021.

Số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Eximbank trên nguyên tắc đảm bảo an toàn hoạt động cho cổ đông. Số vốn này dự kiến đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ, xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng hoạt động kinh doanh...

Như vậy, đây là lần đầu tiên sau chục năm, cổ đông của Eximbank sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Những năm trước, Eximbank nằm trong diện không được chia cổ tức do chưa tất toán toàn bộ trái phiếu đặc biệt đã bán cho VAMC. Lần gần nhất, Eximbank chia cổ tức vào năm 2013 với tỷ lệ 4%.

Trước đó vào ngày 18/01/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng có văn bản chấp thuận việc tạm chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Eximbank là 29.97043% vốn điều lệ theo phương án được HĐQT thông qua.

Về kết quả kinh doanh của Eximbank trong năm 2022 cũng cho những con số khả quan. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 74%, thu được gần 3.813 tỷ đồng. Thêm vào đó, trong năm Eximbank chỉ dành ra gần 104 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 90%. Kết quả, Ngân hàng thu được hơn 3.709 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 3 lần năm trước.

So với kế hoạch 2.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đề ra cho cả năm 2022, Eximbank đã vượt kế hoạch đến 48%.

LÊ TRÍ