Trần Dương

Digiworld dự định vay 800 tỷ đồng ngắn hạn từ Techcombank

Hội đồng quản trị CTCP Thế Giới Số (Digiworld - Mã: DGW) vừa thông qua phương án để Ngân hàng Techcombank cấp tín dụng ngắn hạn số tiền 800 tỷ đồng mà không có tài sản đảm bảo với kỳ hạn tối đa 3 tháng theo từng khế ước nhận nợ.

Hội đồng quản trị CTCP Thế Giới Số (Digiworld - Mã: DGW) vừa thông qua phương án để Ngân hàng Techcombank cấp tín dụng ngắn hạn số tiền 800 tỷ đồng.

Trước đó, Digiworld đã vay 1.243 tỷ đồng từ HSBC và ANZ cũng theo phương thức ngắn hạn với lãi suất thấp nhất là 3,8%/năm và cao nhất là 5,5%/năm. Tính đến ngày 3/10, các khoản vay từ các nhà băng này đều đã đáo hạn.

Nhận định việc các doanh nghiệp sẽ đổ bộ sang Việt Nam để đầu tư và sản xuất trong tương lai gần nên DGW sẽ tiến hành M&A doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị cho các khu công nghiệp.

Trong tương lai, Digiworld có thể hợp lực với họ để phát triển các sản phẩm mới, như thiết bị mạng hoặc thiết bị văn phòng.

Nhận định về tình hình kinh doanh của công ty trong quý IV, Chủ tịch HĐQT Đoàn Hồng Việt cho rằng doanh thu chung của công ty vẫn sẽ có tăng trưởng so với nền cao của cùng kỳ năm ngoái, trừ mảng laptop sẽ tăng không mạnh mẽ hoặc đi ngang so với cùng kỳ.

Ông Đoàn Hồng Việt cũng hé lộ sắp tới công ty sẽ thực hiện thương vụ M&A nhưng sẽ chưa hợp nhất vào báo cáo chung. Trong quý IV, Digiworld có thể ghi nhận sự kiện này vào khoản mục lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết và sẽ thực sự hợp nhất vào báo cáo năm 2023.

Trở lại mục đích của khoản vay nói trên, HĐQT Digiworld cho hay mục đích vay vốn nhằm bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở LC mua bán hàng hóa/nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm công nghệ, tiêu dùng nhanh, chăm sóc sức khỏe của công ty. Nguồn trả nợ lấy từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác của công ty.

AN NHIÊN