Trần Dương

Năm 2022, Digiworld (DGW) chỉ tiêu doanh thu đạt 26.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 800 tỷ đồng, 6 tháng công ty thực hiện 45% chỉ tiêu với 351 tỷ đồng lợi nhuận

Trong chia sẻ mới đây, ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch Digiworld (DGW) - cho biết, trong quý II/2022, Công ty ghi nhận mức tăng trưởng khá tốt, dù nhu cầu thị trường sụt giảm thấy rõ.

Cụ thể, doanh thu quý II của DGW ước đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 140 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ 2021. Trong cơ cấu doanh thu, mảng điện thoại di động tiếp tục đóng góp chính với 2.642 tỷ đồng, chiếm 55% tổng doanh thu; mảng laptop ghi nhận đạt 1.109 tỷ đồng, chiếm 23% tổng doanh thu và thiết bị văn phòng đạt 957 tỷ đồng, chiếm 20% tổng doanh thu.

Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, DGW đạt 11.810 tỷ đồng doanh thu và 351 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng lần lượt 28% và 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mảng laptop đạt 3.361 tỷ đồng, tăng trưởng 24%; mảng điện thoại di động đạt 6.522 tỷ đồng, tăng 31% và thiết bị văn phòng đạt 1.763 tỷ đồng, tăng 28%.

Nhận định về ngành, ông Việt cho biết trong kỳ xu hướng tiêu dùng các sản phẩm điện tử có sự sụt giảm, đặc biệt là laptop. Nguyên nhân do người dân tập trung vào du lịch giải trí nhiều hơn mua sắm sản phẩm laptop hay điện tử. Tuy nhiên, bước sang quý 3, khi nhu cầu thị trường quay trở lại, khả năng tăng trưởng cũng sẽ cao hơn.

Đặc biệt, trong nửa cuối năm 2022, DGW có kế hoạch phát triển thêm mảng đồ ăn thức uống (F&D) và thiết bị công nghiệp. Thời gian cụ thể ông Việt tiết lộ, mảng F&D có thể sẽ bắt đầu trong nửa cuối quý 4/2022, còn mảng thiết bị công nghiệp là sang năm 2023.

Ông Việt cho biết: "Chúng tôi thấy lạc quan với kế hoạch kinh doanh đặt ra từ đầu năm". Được biết, năm 2022 DGW đã thông qua kế hoạch doanh thu đạt 26.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 800 tỷ đồng. Nửa đầu năm, Công ty đã thực hiện được 45% chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao.

AN NHIÊN