#

DIC Corp chi 1.600 tỷ đồng để mua lại trước hạn 16.000 trái phiếu

Admin

Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) thông báo về việc mua lại trái phiếu mã DIGH2124002 và DIGH2124003. Đây là trái phiếu doanh nghiệp phát hành, được mua lại theo hình thức thoả thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu.

Theo đó, khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại là 16.000 trái phiếu với tổng mệnh giá 1.600 tỷ đồng. Nguồn mua lại từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác, thời gian dự kiến là ngày 10/11/2022.

9 tháng đầu năm 2022, DIC Corp đạt lợi nhuận trước thế 193 tỷ đồng, chỉ hoàn thành hơn 10% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ngoài ra, DIC Corp cũng thông báo việc hoán đổi tài sản bảo đảm cho các gói trái phiếu của doanh nghiệp này, cũng như hoàn tất việc hoán đổi tài sản bảo đảm 55 triệu cổ phiếu DIG bằng các bất động sản của công ty tại tỉnh Đồng Nai.

Sau khi hoán đổi, doanh nghiệp đã hoàn tất chuyển trả 55 triệu cổ phiếu này cho các cổ đông lớn đã hỗ trợ trong công tác tài chính thời gian qua.

Vào ngày 8/11, doanh nghiệp này đã công bố thay đổi tài sản đảm bảo cho 2 lô trái phiếu nói trên cùng với lô DIGH2124001 phát hành năm 2021. DIC Corp cho biết công ty đã xin ý kiến đồng ý của các trái chủ tại ngày 8/11.

Trước thay đổi, tài sản đảm bảo của ba lô trái phiếu nói trên gồm 110 triệu cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại ngân hàng.

Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo còn gồm toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án Khu đô thị du lịch Long Tân quy mô 331,9 ha ở Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của DIC Corp.

Do bị bán giải chấp 55 triệu cổ phiếu DIG đồng thời doanh nghiệp thế chấp bổ sung 24,2 triệu cổ phiếu DIG từ chia cổ tức, cổ phiếu thưởng nên số lượng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo chỉ còn 79,2 triệu đơn vị. Vì vậy, DIC Corp phải bổ sung thêm 80 bất động sản tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để hoán đổi số cổ phiếu đã bị giải chấp nói trên.

Tài sản đảm bảo là dự án Khu đô thị du lịch Long Tân vẫn được giữ nguyên.

Gần đây, DIC Corp cũng vừa có văn bản giải trình việc giá cổ phiếu liên tục biến động giảm trong những phiên gần đây. Theo DIG, việc cổ phiếu giảm trong những phiên gần đây đều do tác động tiêu cực của yếu tỗ vĩ mô và niềm tin nhà đầu tư suy giảm.

DIC Corp khẳng định tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đang diễn ra bình thường. Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty vẫn đang nỗ lực tối đa để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Về tình hình sản xuất kinh doanh, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, với lợi nhuận trước thế 193 tỷ đồng, công ty chỉ hoàn thành hơn 10% kế hoạch lợi nhuận năm và 30% kế hoạch doanh thu trong năm.

AN NHIÊN