#

DIC Corp không đủ điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Admin

DIC Corp (HoSE: DIG) thông báo công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong ngày 14/9 nhưng không thành công do số cổ đông dự họp không đủ trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết.

ĐHĐCĐ bất thường lần này, HĐQT sẽ trình phương án chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1.000:245,96 với giá 20.000 đồng/cp.

Được biết, nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần này, HĐQT sẽ trình phương án chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1.000:245,96 với giá 20.000 đồng/cp, bằng một nửa thị giá trên sàn trong thời điểm đó. Tổng số tiền thu được về dự kiến là 3.000 tỷ đồng công ty sử dụng đầu tư dự án khu đô thị du lịch Long Tân tại Đồng Nai.

Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay, DIC Corp đã được cổ đông thông qua kế hoạch chào bán thêm 100 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 30.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 1:0,164 dưới dạng quyền mua và chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Số lượng cổ phiếu công ty muốn phát hành tăng thêm 50 triệu đơn vị còn giá sẽ giảm từ 30.000 đồng xuống còn 20.000 đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng muốn thay đổi phương án thực hiện dự án khu đô thị Du lịch Long Tân. DIC Corp phải tăng thêm 2.545 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất phải nộp và chi phí thực hiện kè chống sạt lở bờ sông đối với dự án khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Được biết DIC Corp có thể tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ hai trong trường hợp số cổ đông dự họp đại diện cho 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên căn cứ theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng, doanh thu đạt 1.112 tỷ đồng, biến động nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận công ty mẹ hơn 149 tỷ đồng, tăng 59,6%. Công ty hoàn thành 22,2% kế hoạch doanh thu và 10% kế hoạch lợi nhuận.

AN NHIÊN