Trần Dương

Đại gia Đặng Văn Thành đăng ký bán gần 10 triệu cổ phiếu SBT

Admin

Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC, người có liên quan của người nội bộ Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) đăng ký bán gần 10 triệu cổ phiếu SBT.

Doanh nhân Đặng Văn Thành

Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (TTC), người có liên quan của người nội bộ Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã chứng khoán SBT) đã đăng ký bán toàn bộ 9.997.000 cổ phiếu SBT, tương ứng tỷ lệ 1,54%, với mục đích thực hiện giao dịch nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 12/4 đến ngày 11/5/2022, phương thức giao dịch là thỏa thuận. Bên mua dự kiến là Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh (TTC Đặng Huỳnh, thành viên của Tập đoàn TTC).

Chốt phiên giao dịch ngày 8-4, SBT đạt 22.900 đồng/cổ phiếu, là một trong những mã cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất ngành đường khi khối lượng cổ phiếu giao dịch trung bình 1 tháng gần nhất đạt hơn 5,9 triệu cổ phiếu/phiên, vượt trội so với các cổ phiếu cùng ngành.

Vợ, con gái ông Thành và Tập đoàn TTC vẫn chiếm tỷ lệ chi phối SBT với 51,92%, tương đương gần 338 triệu cổ phiếu. Trong đó, Tập đoàn TTC nắm 25,82%. Bà Huỳnh Bích Ngọc (vợ ông Thành) nắm 10,71% và con gái Đặng Huỳnh Ức My nắm 15,39%.

TTC Đặng Huỳnh và TTC Sugar là công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn TTC.

TTC hoạt động trong các lĩnh vực trọng tâm, gồm nông nghiệp, năng lượng, bất động sản, bất động sản công nghiệp, du lịch, với quy mô gồm 4 tổng công ty ngành, một ủy ban ngành và hơn 120 đơn vị trực thuộc tại các tỉnh thành trên cả nước và tại Lào, Campuchia, Singapore…

Còn TTC Biên Hòa là doanh nghiệp dẫn đầu ngành đường nội địa với thị phần 46%. Niên độ tài chính 2020-2021, công ty tiêu thụ 1,16 triệu tấn và ghi nhận doanh thu 14.925 tỷ đồng. Niên độ 2021-2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu 16.905 tỷ đồng và lãi trước thuế 750 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và giảm 4% so với cùng kỳ.

Tường Lam