Trần Dương

Công ty con của Tập đoàn Thành Thành Công, TTC Sugar dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã SBT - sàn HOSE) đã trình thông qua phương án phát hành 2 lô trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, 2 lô trái phiếu có mã SBTPB2225001 và SBTPB2225002, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu được chào bán bằng đồng Việt Nam, là loại không chuyển đổi, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với TTC Sugar.

Công ty con của Tập đoàn Thành Thành Công, TTC Sugar dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu.

Thời gian dự kiến phát hành lô trái phiếu SBTPB2225001 từ quý IV/2022 đến quý I/2023, lô trái phiếu SBTPB2225002 từ quý I/2023 đến quý IV/2023.

Theo kế hoạch, TTC Sugar sẽ dùng số tiền thu được từ 2 đợt phát hành để thanh toán các hợp đồng mua bán đường, mía, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại lý phát hành, tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu, tư vấn đăng ký chào bán, tư vấn niêm yết, đại diện chủ sở hữu trái phiếu ban đầu, đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng ban đầu, tổ chức lưu ký ban đầu là CTCP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng dưới 100 người. Giá chào bán ủy quyền cho HĐQT xác định. Thời gian chào bán dự kiến trước ngày 30/6/2023. Mục đích chào bán là bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm.

Được biết, lãi suất dự kiến cho 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên là lãi suất cố định 10%/năm. Đối với các kỳ thanh toán còn lại là lãi suất thả nổi, bằng tổng của 3,5%/năm với lãi suất tham chiếu (lãi suất trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam của 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank và MBBank).

Bên cạnh đó, TTC Sugar cũng đã trình và thông qua ĐHCĐ niên độ 2022-2023 tổ chức vào ngày 28/10 phương án chào bán gần 126 cổ phiếu riêng lẻ. Tỷ lệ chào bán là 20% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

LÊ TRÍ