#

Cổ phiếu HNG của HAGL Agrico tiếp tục ở diện cảnh báo khi khoản lỗ lũy kế đã vượt 3.400 tỷ đồng

Admin

HoSE quyết định tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HNG sau khi có báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022.

HoSE quyết định tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HNG

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), trong ngày 30/3/2022, HoSE đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG).

Theo đó báo cáo, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là âm 1.119,43 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 ghi nhận âm 3.426,49 tỷ đồng. Báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán là chấp thuận toàn phần.

Do đó, HoSE quyết định tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HNG sau khi có báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022.

Hồi tháng 3/2020, cổ phiếu HNG đã bị HoSE chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 11,09 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2020 âm gần 2.313 tỷ đồng.

Ngày 16/4, HAGL Agrico sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Theo tài liệu đã công bố, kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2022 chưa được công bố cụ thể và sẽ được trình bày tại đại hội. Tuy nhiên, tờ trình phân phối lợi nhuận cho thấy HAGL Agrico dự kiến sẽ không chia cổ tức cho năm 2022.

Tường Lam