#

Chứng khoán ASC đổi tên thành VPBank Securities, tăng vốn lên gần 9.000 tỷ đồng đặt kế hoạch lãi gấp 105 lần

Admin

Sau khi về tay chủ mới là Ngân hàng VPBank, Chứng khoán ASC được đổi tên thành VPBank Securities, tăng vốn điều lệ lên gần 9.000 tỷ đồng ngay trong năm nay.

VPBank Securities sẽ chào bán hơn 865 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp nhất là 10.000 đồng.

Sáng 14/2/2022, CTCP Chứng khoán ASC đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Nội dung đáng chú ý trong cuộc họp này là việc cổ đông đã thống nhất thông qua việc đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBank Securities).

Đây là động thái mới nhất tại công ty chứng khoán này sau khi VPBank công bố việc thông qua chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Chứng khoán ASC. Theo đó,VPBank sẽ nhận chuyển nhượng hơn 26 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 97,42% vốn tại ASC. Bên chuyển nhượng là các cổ đông hiện hữu của công ty chứng khoán.

Tại đại hội, tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được thông qua. VPBank Securities sẽ chào bán hơn 865 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp nhất là 10.000 đồng.

Như vậy, nếu hoàn tất 100%, vốn điều lệ của VPBank Securities sẽ tăng gấp hơn 33 lần, từ gần 269 tỷ đồng lên mức 8.920 tỷ đồng. Như vậy, VPBank Securities sẽ lập tức trở thành công ty chứng khoán có quy mô vốn điều lệ hàng đầu trong ngành. Hiện, Chứng khoán SSI đang dẫn đầu với 9.848 tỷ đồng; VNDIRECT đạt hơn 4.349 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện trong năm 2022 và sau khi có chấp thuận từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mặt khác, cổ đông trong đại hội còn thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 đầy tham vọng của ban lãnh đạo VPBank Securites với doanh thu kỳ vọng đạt 1.509 tỷ đồng, gấp tới 131 số doanh thu hơn 11 tỷ của năm 2021. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được đặt ra là 632 tỷ đồng, cũng gấp hơn 105 lần thực hiện trong cả năm 2021.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng doanh thu từ chứng khoán niêm yết chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị theo kế hoạch đạt 737 tỷ đồng, các mảng khác như trái phiếu và hoạt động tài chính lần lượt được kỳ vọng đem về doanh thu là 307 tỷ đồng và 462 tỷ đồng.

Kim Điền