Trần Dương

Cao su Đồng Phú (DPR) báo lãi 191 tỷ đồng, dự kiến chi hơn 86 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%

CTCP Cao su Đồng Phú (HOSE: DPR) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh lũy kế 10 tháng và ước thực hiện năm 2022.

Theo đó, với 43 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Cao su Đồng Phú (DPR) cần chi hơn 86 tỷ đồng để trả cổ tức.

Cụ thể, DPR ghi nhận sản lượng cao su khai thác đạt 8.496 tấn, đạt 95% kế hoạch. Với tiến độ này, Cao su Đồng Phú ước vượt 15-20% kế hoạch khi kết thúc năm. Sản lượng chế biến đạt 10.840 tấn, thực hiện 90% kế hoạch.

Kết quả, DPR báo lợi nhuận trước thuế 10 tháng đạt 191 tỷ đồng, tương ứng 59% chỉ tiêu lợi nhuận năm. Công ty ước thực hiện cả năm đạt 285 tỷ đồng, tức thấp hơn 12,5% kế hoạch đã đề ra.

Về kết quả sản xuất của các công ty con; CTCP Cao su Đồng Phú Krate đạt 37,5 tỷ đồng lãi trước thuế, tương ứng hơn 71% kế hoạch; CTCP KCN Bắc Đồng Phú vượt 31% chỉ tiêu với 39,5 tỷ đồng lãi trước thuế; CTCP Cao su Đồng Phú Đắk Nông t thu về 3,5 tỷ đồng lợi nhuận (55,8% kế hoạch) và CTCP Cao su kỹ thuật Đồng Phú phấn đấu không lỗ năm 2022.

Theo thông tin từ HĐQT của công ty, ngày 21/11, DPR sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán từ ngày 30/11/2022.

AN NHIÊN