#

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (GVR) quyết định chi 1.640 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông

Admin

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (HoSE: GVR) công bố Nghị quyết HĐQT thống nhất trả cổ tức tiền mặt năm 2021 tỷ lệ 4,1%, 1 cổ phiếu được nhận 410 đồng. Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành dự kiến GVR phải chi đến 1.640 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Được biết, doanh nghiệp chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức là 13/10 và ngày thực hiện 27/10. Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 1.640 tỷ đồng để thanh toán cổ tức 2021.

Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, GVR dự chi 1.640 tỷ đồng để thanh toán cổ tức 2021.

Theo đó, cổ tức năm 2021 là mức thấp nhất trong 3 năm qua, thấp hơn năm 2020 và 2019 (tỷ lệ 6%) và cao hơn 2018 (tỷ lệ 2,5%). Năm nay, doanh nghiệp lên kế hoạch trả cổ tức 5% vốn điều lệ.

Mới đây, GVR công bố ước tính kết quả kinh doanh 9 tháng với doanh thu 18.397 tỷ đồng và lợi nhuận 4.408 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 4% so với cùng kỳ năm trước.

Chia sẻ về những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đạo tập đoàn đánh giá xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đã làm giá dầu, lạm phát tăng cao, tạo ra những thách thức, cho kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngoài ra, các tố như thời tiết, khí hậu diễn biến cực đoan, bệnh hại trên cây cao su, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, lao động thiếu ổn định, chi phí sản xuất tăng, yếu tố đầu vào nghẽn...cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của GVR.

Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm, tập đoàn báo cáo doanh thu 10.455 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 2.072 tỷ đồng, tăng 27% đạt 2.072 tỷ đồng. Lợi nhuận tập đoàn tăng trưởng nhờ hoạt động thanh lý cây cao su và tài sản cố định.

AN NHIÊN