#

ACB chuẩn bị phát hành 675 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 25%, vốn điều lệ tăng lên hơn 33.774 tỷ đồng

Admin

Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB vừa thông qua nghị quyết triển khai phát hành gần 675,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 25%. Đây là ngân hàng thứ hai triển khai phương án chia cổ tức năm 2021.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng thêm 6.755 tỷ đồng, từ 27.019 tỷ đồng lên hơn 33.774 tỷ đồng.

Ngân hàng ACB vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

ACB sẽ phát hành gần 675,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 25%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 6.755 tỷ đồng, từ 27.019 tỷ đồng lên hơn 33.774 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành chia cổ tức trong quý III/2022.

Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ là lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia với số dư vào cuối năm 2021 đạt hơn 10.295 tỷ đồng.

Trước đó, kế hoạch chia cổ tức này đã được cổ đông ACB thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 diễn ra vào ngày 7/4.

Như vậy, ACB là ngân hàng thứ hai triển khai phương án chia cổ tức năm 2021. Vào trung tuần tháng 3, Hội đồng quản trị VIB cũng đã ra nghị quyết triển khai phương án chia thưởng bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 35%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, ACB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 11% lên 588.187 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 11% lên 421.897 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng dự kiến tăng 10% lên 398.299 tỷ đồng theo chỉ tiêu được Ngân hàng Nhà nước giao hồi đầu năm. Nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức hơn 15.000 tỷ đồng.

Hải Anh