#

ACB đặt mục tiêu lãi hơn 15.000 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 25% trong năm 2022

Lợi Trần

Ngân hàng ACB vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong đó có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 27.019 tỷ đồng lên hơn 33.774 tỷ đồng.

 ACB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 11% lên 588.187 tỷ đồng.

Cụ thể, ACB dự kiến phát hành hơn 675 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ chia là 25%. Thời gian dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm nay.

Về kế hoạch kinh doanh, ACB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 11% lên 588.187 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 11% lên 421.897 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng dự kiến tăng 10% lên 398.299 tỷ đồng theo chỉ tiêu được Ngân hàng Nhà nước giao hồi đầu năm.

ACB cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng 25% lên 15.018 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Hội đồng quản trị ACB cho rằng, hoạt động ngân hàng năm 2022 mặc dù khó khăn hơn nhưng vẫn có cơ hội xuất phát từ kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi và kinh tế trong nước đã xuống đáy sẽ đi lên nhanh hơn. Nhu cầu tín dụng sẽ tăng cao, nhất là từ quý 2/2022 và do đó đòi hỏi một sự chuẩn bị dài hạn hơn về nguồn vốn. Việc quản trị và điều hành để vừa tiết giảm hợp lý chi phí vốn, vừa bảo đảm thanh khoản và nắm bắt cơ hội mở rộng cho vay là một vấn đề mà các ngân hàng sẽ đối diện thường trực trong năm 2022.

Trước đó, trong năm 2021, ACB cũng có tăng trưởng ấn tượng với lợi nhuận trước thuế đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng 25% và hoàn thành 113% kế hoạch. Dư nợ cho vay khách hàng của ACB tăng 16,19% trong năm qua. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,77%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện mạnh mẽ từ 160% lên 209%.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của ACB đạt 527.770 tỷ đồng, tăng 18,7% so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 16,2% lên 361.913 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay ở mức 0,77%.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 16/3, giá cổ phiếu ACB của Ngân hàng Á Châu đạt mức 32.800 đồng/cổ phiếu.

Kim Điền