#

Vĩnh Hoàn (VHC) phát hành thêm hơn 37 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 cho cổ đông với tỷ lệ 20%

Lê Trí

CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) thông qua kế hoạch triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 20%.

Theo đó, cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Được biết, nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty Vĩnh Hoàn. Dự kiến phương thức trả cổ phiếu này được triển khai trong vòng 45 ngày kể từ khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu phát hành.

null
Năm 2023, Công ty Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch doanh thu 11.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông ty ty mẹ là 1.000 tỷ đồng.

Được biết, với 183,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ phát hành thêm hơn 37,4 triệu cổ phiếu trong lần trả cổ tức sắp tới.

Trước đó, ngày 28/10/2022, Vĩnh Hoàn đã tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu đã nhận 2.000 đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 2.697,64 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 190,62 tỷ đồng, giảm 57,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 19,1%, về chỉ còn 10,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 54,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 339,72 tỷ đồng, về 284,93 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 29,5%, tương ứng giảm 48,18 tỷ đồng, về 115,05 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 57,8%, tương ứng giảm 61,77 tỷ đồng, về 45,12 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 7,3%, tương ứng giảm 10,6 tỷ đồng, về 134,45 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lý giải về sự sụt giảm mạnh của lợi nhuận trong quý III, Công ty Vĩnh Hoàn cho biết do sản lượng bán và giá bán đều giảm.

Như vậy, mặc dù trong kỳ đã tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 57,7%, nguyên nhân chủ yếu doanh thu suy giảm, đồng thời biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 7.642,91 tỷ đồng, giảm 28,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 848,9 tỷ đồng, giảm 52,5% so với cùng kỳ.

Như vậy, lợi nhuận quý III giảm 57,7%, mức giảm cao hơn 9 tháng đầu năm chỉ giảm 52,5%, điều này đồng nghĩa lợi nhuận quý III giảm mạnh hơn tốc độ giảm trong 6 tháng đầu năm 2023.

Trong năm 2023, Công ty Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch doanh thu 11.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông ty ty mẹ là 1.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Vĩnh Hoàn đã hoàn thành 84,9% so với kế hoạch năm.

AN NHIÊN