Trần Dương

Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của Vĩnh Hoàn, công ty dự chi hơn 366 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông

Admin

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa công bố kết quả giao dịch của nhóm Dragon Capital. Theo đó, với việc mua thêm 300.000 cổ phiếu VHC Dragon Capital tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,9% lên 5,06% chính thức trở thành cổ đông lớn từ ngày 13/10/2022.

Cụ thể, Norges Bank mua vào 150.000 cổ phiếu; CTBC Vietnam Equity Fund mua vào 100.000 cổ phiếu và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) mua vào 50.000 cổ phiếu.

Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của Vĩnh Hoàn.

Giao dịch được thực hiện vào phiên 11/10. Số tiền mà quỹ ngoại này đã chi là khoảng 21 tỷ đồng.

Với việc đưa tỷ lệ sở hữu vượt mốc 5%, Dragon Capital đã chính thức trở thành cổ đông lớn của VHC kể từ ngày 13/10. Hiện cổ đông lớn nhất của VHC là bà Trương Thị Lệ Khanh, với số lượng cổ phiếu VHC nắm giữ là hơn 79 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 43,5%.

Ngày 28/10 tới đây, VHC sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20%. Theo đó, cổ đông tại ngày chốt danh sách sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng.

Với 183,38 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vĩnh Hoàn sẽ tạm ứng khoảng 366,75 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông trong lần trả cổ tức này.

Về kết quả kinh doanh tháng 6 Vĩnh Hoàn đạt tổng doanh thu 1.063 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các sản phẩm từ cá tra, sản phẩm phụ, sản phẩm chăm sóc sức khỏe tăng trưởng lần lượt là 27%, 46% và 98%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Vĩnh Hoàn đạt 7.496 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tăng trưởng nhờ nhu cầu và giá cá tra tăng mạnh.

Năm 2022, Vĩnh Hoàn đặt mục tiêu doanh thu thuần 13.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 36% so với thực hiện năm trước.

LÊ TRÍ