#

Năm 2022, Vĩnh Hoàn (VHC) lãi ròng gần 2.000 tỷ đồng tăng 80% so với năm 2021

Admin

CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2022 cho thấy lãi ròng năm 2022 tăng mạnh lên đến 80% so với năm trước. Nhưng quý IV/2022, lãi ròng giảm đến 58% so với cùng kỳ.

Kết thúc năm 2022, Vĩnh Hoàn lãi ròng gần 2.000 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2021.

Theo đó, năm 2022, VHC đạt doanh thu thuần hơn 13.200 tỷ đồng, tăng 46% so với năm trước. Biên lãi gộp đạt 22.5%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính hơn 459 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm trước, nhờ lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện và lãi tiền gửi.

Chi phí tài chính cũng tăng mạnh lên gần 396 tỷ đồng, gấp gần 4 lần năm trước, hai khoản tác động lớn nhất là chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản có gốc ngoại tệ.

Chưa kể, trích dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán gần 77 tỷ đồng cũng làm chi phí tài chính tăng mạnh. Tính đến ngày 31/12/2022, danh mục đầu tư chứng khoán của VHC bao gồm các cổ phiếu NLG, DXS và KBC với giá trị hợp lý đang thấp hơn so với giá gốc. Đồng nghĩa, hoạt động đầu tư chứng khoán của Công ty đang bị lỗ trên sổ sách.

Các chi phí khác như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh lần lượt 23% và 40%, lên gần 423 tỷ đồng và hơn 298 tỷ đồng

Kết thúc năm 2022, Vĩnh Hoàn lãi ròng gần 2.000 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2021.

Tuy nhiên, quý IV/2022, doanh thu VHC gần 2.500 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ, do sản lượng bán và sản lượng sản xuất giảm. Mặt khác, các chi phí khác trong kỳ tăng mạnh. Chi phí tài chính gấp 8 lần cùng kỳ, ở mức gần 137 tỷ đồng.

Kết thúc quý IV/2022, dù Vĩnh Hoàn lãi ròng gần 190 tỷ đồng thấp hơn đến 58% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản VHC gần 11.600 tỷ đồng, tăng gần 33% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn ở mức 7.600 tỷ đồng, tăng gần 38%. Trong đó, khoản mục hàng tồn kho chiếm giá trị lớn nhất hơn 2.700 tỷ (chiếm 35.5%), tăng 51% so với đầu năm.

AN NHIÊN