Trần Dương

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Đô thị Kinh Bắc (KBC) 85 triệu đồng vì vi phạm về công bố thông tin

Lê Trí

Ủy ban Chứng khoán vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC - sàn HoSE) với số tiền là 85 triệu đồng.

kbc-1693277249.jpg

Ủy ban Chứng khoán vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.

Cụ thể, ngày 22/8/2023, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 264/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.

Trong đó, phạt 85 triệu đồng do có hành vi vi phạm Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tài liệu bao gồm Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020.

Ngoài ra, Kinh Bắc còn gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu bao gồm Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2023, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 4.550,7 tỷ đồng, tăng 319,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 2.068,4 tỷ đồng, tăng 932,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 42,7%, lên 70,3%.

Được biết, trong năm 2023, Kinh Bắc đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hợp nhất là 9.000 tỷ đồng, tăng 157,3% so với cùng kỳ và tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 4.000 tỷ đồng, tăng 153,7% so với thực hiện trong năm 2022.

LÊ TRÍ