#

PVCB Capital, công ty con của PVComBank bị ủy ban chứng khoán nhà nước phạt 175 triệu đồng vì vi phạm về đầu tư tài chính 

Lê Trí

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital).

Cụ thể, ngày 11/8/2023, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 672/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital).

pvcap-1691802690.jpg

UBCKNN đã ban hành Quyết định số 672/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với PVCB Capital.

Theo quyết định xử phạt, PVCB Capital bị phạt tiền 175 triệu đồng, căn cứ vào quy định tại điểm c khoản 4 Điều 27 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về đầu tư tài chính.

Cụ thể, Công ty quản lý quỹ của PVCombank đã thực hiện tạm ứng cho một số cá nhân là nhân viên công ty, mục đích tạm ứng là tạm ứng chi phí hoạt động của công ty, không có nội dung công việc cụ thể cho từng nhân viên.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý II/2023, vốn điều lệ theo giấy phép thành lập của PVCB Capital là 100 tỷ đồng, trong đó, Ngân hàng PVComBank chiếm tới 99,97%, còn lại là của 2 cá nhân là bà Nguyễn Thanh Ngọc và bà Trần Thị Thu Hằng (mỗi người 0,015%).

PVCB Capital có tổng số 34 nhân viên, trong đó có 11 người có chứng chỉ hành nghề.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2023, PVCB Capital ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 12,2 triệu đồng, trong khi quý I lãi hơn 1,1 tỷ đồng.

Báo cáo giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý II/2023 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2023 của Công ty giảm 2,317 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm là 101%.

Theo giải trình của công ty nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng chung của thị trường, việc huy động nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức và khách hàng cá nhân mới gặp rất nhiều khó khăn, nên doanh thu từ hoạt động quản lý danh mục bị giảm đáng kể so với cùng kỳ.

CHÂU HUY