Trần Dương

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Tập đoàn Hải Thạch 1,83 tỷ đồng vì bán chui cổ phiếu HHV

Lê Trí
ubcknn-1689301700.png  

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 573/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Thạch.

Theo đó, Tập đoàn Hải Thạch bị phạt 1,83 tỷ đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính là giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin.

Theo công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Hải Thạch, tổ chức liên quan đến ông Võ Thụy Linh - Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã HHV) được thực hiện giao dịch chuyển nhượng 12.200.000 cổ phiếu HHV từ ngày 15/11/2021 đến ngày 17/11/2021; tuy nhiên công ty đã thực hiện chuyển nhượng 12.200.000 cổ phiếu HHV vào ngày 12/11/2021.

Đồng thời, Tập đoàn Hải Thạch cũng bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 02 tháng theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Thời điểm Tập đoàn Hải Thạch bán “chui” HHV, cổ phiếu này đang giao dịch trên sàn UpCOM. Đến giữa tháng 1/2022, HHV đã chuyển niêm yết sang HoSE và hiện đang dừng ở mức 15.900 đồng/cp, tăng hơn 80% từ đầu năm.

Người có liên quan đến Tập đoàn Hải Thạch trong quyết định của UBCKNN là ông Võ Thuỵ Linh hiện vẫn là thành viên HĐQT của HHV. Cá nhận này hiện còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của CTCP Hải Thạch B.O.T - một cổ đông lớn của HHV. Hải Thạch B.O.T.

AN NHIÊN